W Wiśle płynie już ponad milion metrów sześciennych ścieków ( ikp )

@oremi: Przypomnijmy Hanka, która została wybrana demokratyczną większością głosów i teraz na wyyyj?!%ne na warszawiaków, płoczczan i innych ludzi czerpiących wodę z Wisły.