San Francisco uznało właśnie 5 milionów Amerykanów za terrorystów ( kaspil )

@klamkaodokna: XDDD

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

pederastów

Jeśli się przewraca, to na pewno nie z powodu tego, co się stało z SF, tylko „wartości” jakie głoszą konserwy na wypoku.