Getto w Filadelfii nagrane z samochodu ( jedzgruszki )

Kapitalizm bez silnej ręki państwa taki fajny, róbta co chceta.

@RudySto2: Jak to, przecież do władzy doszedł cudotwórca Trump? xD